Igor Guz

Urodzony 11 stycznia 1982 roku w Łucku na Wołyniu.

Ukończył Wołyński Uniwersytet Państwowy imienia Lesi Ukrainki po specjalności “Politologia”.

W 1988 roku roku rozpoczął działalność społeczną.

Działalność spoleczną rozpoczął w 1998 roku.

W latach 1998-2000  – Członek ogólnoukrainskiego stowarzyszenia “Trizub” imenia Stepana Bandery.

2000 rok– jeden z inicjatorów odbudowy w Łucku Plastu – Nacjonalnej Scautkiej Organizacji Ukrainy.

Od 2001 roku– przewodniczący Wołyniskiego Młodzieżowego Kongresu Nacjonalistów.

2001 rok – koordynator Wołyniskiego oddziału społecznego komitetu oporu “Za prawdu”. Brał udział w wydarzeniach z dnia 9 marca w Kijowie, został skazany na 10 dni aresztu administracyjnego.

Od 2001roku – koordynator Wołynskiego oddzialu Koalicji Młodzieży “Nasza Ukraina”.

2002 – 2006 roku – deputowany rady miasta Łuck, koordynator frakcji “Nasza Ukraina” w radzie miasta.

2002 – 2004 rok – zastępca szefa ogólnoukraińskiej organizacji Młodzieżowy Nacjonalistyczny Kongres.

Od 29 stycznia 2005 r. – prezes ogólnoukraińskiej młodzieżowej organizacji publicznej “Nacjonalny Aljans”.

Uczestnik akcji „Czarnobylski marsz – 2005“ w Mińsku, za udział w której skazany na 10 dni aresztu administracyjnego. Deportowany z Białorusi z zakazem wjazdu do tego państwa przez 5 lat.

2006 – 2010  roku– deputowany Wołyńskiej rady regionalnej. Przewodniczący Sejmowej Komisji ds. Młodzieży, Sportu i Turystyki.

2007-2011 – Doradca Prezydenta Łucku na przypisane podstawie, głowa rodziny i rady miejskiej młodzieży.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Festiwal Ukraińskich ducha “Bandershtat”.

W 2010 roku został wybrany do Wołyńskiej rady regionalnej, wygrywając w jednomandatowym okręgu wyborczym № 27 (Starowyżewskij rajon). Członek stałej komisji Rady Regionalnej po pytaniach budżetu, finansów i polityki cenowej.

Nagrodzony premią Gabinetu Ministrów Ukrainy “Za wybitne osiągnięcia młodzieży w rozwoju Ukrainy”.

Przewodniczący frakcji parlamentarnej partii politycznej “Front zmian” w Wołyńskiej rady regionalnej.

Główny wyborczych siedzibie partii politycznej “Front zmian” w Wołyniu.

Żonaty.

E-mail: igor_guzj@yahoo.com
Strona w Facebook: www.facebook.com / igor.guz