В середу, 24 травня, відбулось продовження установчої сесії новообраної Волинської обласної ради, на якій поряд з важливими питаннями порядку денного було прийнято рішення про створення постійної депутатської комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму, яку очолив наймолодший депутат обласної ради, керівник ВМГО «Національний Альянс» Ігор Гузь.За поперню каденцію обласної ради питання молодіжної політики не були пріоритетними, адже вони підпорядковувались комісії з питань соціального захисту громадян.

Проте завдяки активній роботі Ігоря Гузя (зустрічі з новообраним головою обласної ради Анатолієм Грицюком та лідерами депутатських фракцій) та за сприяння профільних структур облдержадміністрації (Управління у справах молоді та спорту, Центру соціальних служб для молоді, Служби неповнолітніх ОДА) депутатський корпус обласної ради прислухався до їхніх прохань та прийняв рішення про створення окремої постійної депутатської комісії з питань молодіжної політики, спорту та туризму.

Керівником нової структури було обрано наймолодшого депутата обласної ради, лідера Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національний Альянс» Ігоря Гузя.

Як зазначив новообраний керівник комісії, «… основне завдання комісії на наступні п’ять років я вбачаю у піднятті на значно вищий рівень питань молодіжної політики, спорту та туризму. Зокрема, я ставлю собі за мету збільшення удвічі бюджетних асигнувань на 2007 рік. Також думаю, що комісія здійснюватиме координуючу функцію між відповідними профільними структурами обласної державної адміністрації, а також молодіжними громадськими організаціями, що діють в області. Сподіваюсь, що в питаннях молодіжної політики депутатський корпус, незважаючи на свою партійну приналежність, не словом, а ділом буде висловлювати підтримку нашим ініціативам».

Довідка: Напрямки роботи постійної депутатської комісії

з питань молодіжної політики, спорту та туризму

– вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в області державної політики у галузі фізичної культури, спорту та туризму, у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, молоді та дітей;

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в області державної політики у галузі фізичної культури, спорту та туризму, у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, молоді та дітей;

- вивчає та розглядає питання, пов’язані з реалізацією в області державної політики у галузі фізичної культури, спорту та туризму, у сфері поліпшення становища сім’ї, жінок, молоді та дітей;

- в межах своїх повноважень готує проекти рішень з питань стосовно сім’ї, дітей, жінок, молоді, розвитку фізичної культури та спорту, туризму і в установленому порядку вносить їх на розгляд обласної ради;

- подає на розгляд пропозиції щодо бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, молоді, жінок, сім’ї та розвиток фізичної культури і спорту та вносить зміни до їх обсягів;

- сприяє виконанню зобов’язань за міжнародними договорами України у сфері поліпшення становища та захисту інтересів дітей, молоді, жінок, сім’ї, розвитку фізичної культури і спорту;

здійснює контроль за:

- організацією роботи фізичного виховання і впровадження фізкультурно- оздоровчої діяльності у навчально-виховній сфері на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого використання різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення та безперервності процесу;

- проведенням заходів щодо соціального захисту дітей, молоді, жінок, сім’ї, спортсменів, зокрема спортсменів-інвалідів, ветеранів спорту, тренерів, інших фахівців фізичної культури і спорту;

- сприяє впровадженню на території області прогресивних форм виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї тощо);

- сприяє забезпеченню зростання обсягів виробництва спортивних товарів та обладнання, створенню та зміцненню матеріально-технічної бази об’єктів і споруд оздоровчого і спортивного призначення;

- сприяє збереженню та розвитку мережі спортивних шкіл усіх типів, спеціалізованих навчальних, дошкільних закладів, установ спортивного та туристичного профілю, створенню нових спортивних шкіл та відділень за видами спорту;

- сприяє створенню цільових благодійних фондів, діяльність яких спрямована на підтримку молодіжних, дитячих закладів, фізкультурно-спортивних, туристичних програм, активізацію національно-патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, надає організаційну й консультаційно-методичну допомогу молодіжним, дитячим, жіночим, фізкультурно-спортивним громадським організаціям;

- виконує інші функції згідно з покладеними на комісію завданнями;

розглядає на своїх засіданнях питання:

- дотримання фізкультурно-оздоровчими, спортивними, туристичними організаціями стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури, спорту і туризму ;

- розвитку олімпійського, параолімпійського руху в області;

- організації самодіяльного масового спорту, фізичної культури і спорту, туризму серед інвалідів, ветеранів, надання закладами фізичної культури і спорту оздоровчих послуг населенню, сприяє розширенню мережі цих закладів;

- удосконалення форм і методів фізкультурно-оздоровчої роботи у виробничій і соціально-побутовій сфері з метою залучення широких верств населення до занять фізичною культурою, спортом і туризмом;

- здійснює в межах своїх повноважень контроль за організацією та проведенням заходів стосовно сім’ї, жінок, молоді з фізичної культури, спорту і туризму в області, використанням фінансових і матеріальних ресурсів, що виділяється з відповідних бюджетів на вказану мету;

- взаємодія з місцевими осередками громадських молодіжних, жіночих, дитячих, спортивних, туристичних організацій (федерацій, асоціацій, спілок, об’єднань тощо) з питань розвитку їх діяльності.

Інформаційний відділ Волинської організації

«Національний Альянс»


Попередня новинаІгор Гузь: «Ми не переймаємось поразкою правих сил на цих виборах, бо наш рік – 2011-й» Наступна новинаКоментар голови НА Ігоря Гузя газеті «Без Цензури» з приводу існування ромів в Україні