Представники «Антифашиського комітету України» направили заяву в прокуратуру з проханням порушити кримінальну справу проти Ігоря Гузя. Лідер даної організації Олександр Кононович розповів, що організатори акції  направили на ім’я прокурора області Андрія Гіля та начальника луцької міліції Романа Крохмаля заяву, у якій вказує на неприпустимість «вчинення дій, метою яких є перешкоджання громадянам України законним шляхом здійснювати свої права, гарантовані Конституцією України».

Приводом до такої заяви, кажуть організатори стала заява обласної організації «Національний альянс» про намір 11 квітня «зупинити проведення даної акції».

Ця заява, на думку організаторів «сталінської» акції, є «підставою для негайного реагування з боку правоохоронних органів та органів прокуратури», а можливі дії представників «Національного Альянсу» є «нічим іншим, як готуванням до злочину (ст. 14 КК України), а саме – публічний заклик до групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК України) та організації масових заворушень (ст. 294 КК України)».

Окрім того, скаржники побачили у заяві Нацальянсу ознаки закликів до вчинення дій, що загрожують громадському порядку – злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу України, а також «заклики до вчинення злочину, визначеного статтею 356 Кримінального кодексу України – самоправство»

ТЕКСТ ЗАЯВИ

08 квітня 2011 року                                                                         м. Луцьк

Прокурору

Волинської області,

43001, м. Луцьк; вул. Винниченка, 15

Начальнику Луцького міського відділу

Управління внутрішніх справ

у Волинській області

Крохмалю Р. В.

43000, м. Луцьк, вул. Грибоєдова, 2

тел.             (0332) 24-81-92

ЗАЯВА

Нам стало відомо, що в понеділок, 11-го квітня 2011 року представниками Волинської обласної організації «Національний альянс» планується у невідомий нам спосіб (цілком ймовірно, що й шляхом застосування засобів фізичного насильства) вчинення дій, метою яких є перешкоджання громадянам України законним шляхом здійснювати свої права, гарантовані Конституцією України.

Із відповідними закликами було поширено відкритий лист, який, на нашу думку, є підставою для негайного реагування з боку правоохоронних органів та органів прокуратури.

І. Зокрема, ст. 23 Конституції України встановлено – «Кожна людина має право на вільний  розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і  свободи  інших людей, та має обов’язки перед суспільством, в якому забезпечується вільний і всебічний розвиток її особистості».

Членами нашої організації є громадяни України, мешканці міста Луцьк зокрема, які є вільними у виборі своїх світоглядних цінностей, зокрема антифашистських. Ці погляди нікому насильницьким шляхом не нав’язуються, не чинять перешкоди здійсненню прав та свобод іншим громадянам.

Статтею 24 Конституції України встановлено: «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом.

Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси,  кольору шкіри,  політичних,  релігійних  та  інших   переконань,    статі, етнічного  та  соціального  походження,  майнового  стану,   місця проживання, за мовними або іншими ознаками».

Статтею 28 Конституції України встановлено: «Кожен має право на повагу до його гідності.

Ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню».

Статтею 34 Конституції України кожному громадянинові гарантується  право  на  свободу  думки  і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Статтею  36 Конституції України встановлено: «Громадяни України мають право на свободу об’єднання  у  політичні  партії та громадські  організації для здійснення і захисту  своїх  прав і свобод та  задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних  та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського  порядку,  охорони  здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей». Жодним Законом України наше право, надане цією статтею Конституції не обмежене. Таким чином не створює загрози національній безпеці та  громадському  порядку,  охороні  здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей».

Ми не поділяємо поглядів наших політичних опонентів, проте з повагою ставимось до їхнього права на ці погляди, гарантованого Основним Законом України.

Частиною 1 статті 39 Конституції України встановлено: «Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,  про  проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи  органи місцевого самоврядування».

05 квітня 2011 року, відповідно до Закону нами було повідомлено органи місцевого самоврядування Луцька про встановлення на Театральній площі агітаційного посту та збір добровільних внесків на відновлення знищеного в м. Запоріжжя пам’ятника Й. В. Сталіну (вх. № 2989 від 05.04.2011 р.)

Згаданий збір коштів є абсолютно добровільним.

ІІ. Рішенням Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) № N 1-30/2001 постановлено, що «Згідно з частиною третьою статті 8 Конституції України норми Конституції України є нормами прямої дії.  Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх  розвиток відповідні закони або інші нормативно-правові акти.

Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті 39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом,  гарантованим Основним Законом України.

Це право є однією з конституційних гарантій права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання,  думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно,  письмово або в інший спосіб – на свій вибір, права на вільний  розвиток  своєї  особистості  тощо. При здійсненні  цих прав і свобод не повинно бути посягань на права і свободи, честь і гідність інших людей. За Конституцією  України (стаття 68) кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України. Проводити збори, мітинги, походи і демонстрації громадяни можуть за умови обов’язкового завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування. Таке сповіщення має здійснюватись громадянами через організаторів масових зібрань. Завчасне сповіщення відповідних органів про проведення тих чи інших масових зібрань – це строк від дня такого сповіщення до дати проведення масового зібрання.»

ІІІ. У відкритому листі Волинської обласної організації «Національний альянс» зокрема зазначається, що «в разі бездіяльності міської влади та керівництва силових структур у понеділок 11 квітня 2011 року члени ГО «Національний Альянс», депутати місцевих рад та наші побратими з інших громадських організацій та політичних партій зупинять проведення даної акції!».

Зазначені дії, на нашу думку є нічим іншим, як готуванням до злочину (ст. 14 КК України), а саме – публічний заклик до групового порушення громадського порядку (ст. 293 КК України) та  організації масових заворушень (ст. 294 КК України).

Частиною 1 ст. 14 Кримінального кодексу України визначено, що готуванням до злочину є підшукування або пристосування засобів чи знарядь, підшукування співучасників або змова на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.

Разом з тим, вбачаємо у змісті цього відкритого листа ознаки закликів до вчинення дій, що загрожують громадському порядку – злочину, передбаченого ст. 295 Кримінального кодексу України.

Дії націоналістичних організацій та агресивно налаштованих окремих осіб, зокрема депутата Волинської обласної ради, голови громадської організації «Національний альянс» пана Ігоря Гузя, викликають у нас занепокоєння, оскільки є відкритим готуванням до злочину, передбаченого ст. 340 КК України – незаконне перешкоджання  організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій.

Також, в нас викликає занепокоєння загальний зміст цього відкритого листа, в якому, разом з іншим ми вбачаємо заклики до вчинення злочину, визначеного статтею 356 Кримінального кодексу України – самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом  порядку,  вчинення  будь-яких  дій,  правомірність яких оспорюється окремим громадянином або підприємством,  установою чи організацією,  якщо такими  діями була заподіяна значна шкода інтересам  громадянина,  державним  чи  громадським інтересам або інтересам власника.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. 40 Конституції України, ст. ст. 9, 10, 23, 29, 31-33 Закону України «Про інформацію», ст. ст. 15, 18-20 Закону України «Про звернення громадян»,  п. 1 ч. 1 ст. 94, ст. 95 Кримінально-процесуального кодексу України

ПРОСИМО:

1. Розглянути заяву по суті.

2. Забезпечити дотримання громадського порядку та законне здійснення гарантованих Конституцією України прав громадянами міста Луцьк, Волинської області 11 квітня 2011 року.

3. Невідкладно вжити усіх законних заходів щодо унеможливлення вчинення протиправних дій з боку радикальних політичних сил та громадян у період здійснення нами нашого конституційного права по збору добровільних внесків на Театральній площі міста Луцьк протягом повідомленого у заяві до Луцького міського голови терміну – до 01 червня 2011 року.

4. Розглянути питання про наявність підстав для притягнення до кримінальної відповідальності громадянина Гузя Ігора Володимировича, 1982 р. н., депутата Волинської обласної ради, голови громадської організації «Національний альянс» Волинської області за ст. ст. 14, 293, 294, 295, 340, 356 Кримінального кодексу України.

Про результати проведеної Вами роботи за цією заявою прошу повідомити за адресою: 43000, м. Луцьк, вул. Ковельська, 1.

Голова

Волинської обласної організації

«Антифашистський комітет України»

Кононович Олександр Адамович

 


Попередня новинаІгор Гузь категорично проти встановлення пам’ятника Сталіну у Луцьку! Наступна новинаВ Луцьку націоналісти розігнали комуністів-сталіністів